HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 275/UBND-NC yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị, doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố nắm tình hình, báo cáo việc sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà không đúng quy định.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hà Nội và Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 409/VP-KGVX yêu cầu sở, ngành liên quan thực hiện các biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn thông tin dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về thành lập 22 tổ dân phố mới tại 22 khu vực dân cư thuộc địa bàn 5 quận trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 380/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin - Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Thông tin - Thư viện và Trung tâm Đào tạo - Tư vấn phát triển kinh tế xã hội Hà Nội trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 516/VP-KT yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND huyện, thị xã hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 483/VP-ĐT cho ý kiến về việc chỉnh trang mặt tiền, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT) trên tuyến đường Giải Phóng.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 19/1, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 375/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 248/UBND-ĐT, ban hành ngày 19/1, UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến về việc lập dự án đầu tư Nhà máy cấp nước sạch tại huyện Ba Vì.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra quá trình thực hiện và thực trạng quản lý nhà dự án xây dựng nhà ờ cho học sinh, sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem