HNP - Trong nội dung Công văn số 624/UBND-KGVX, ban hành ngày 17/2, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Công an thành phố Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/2, UBND TP Hà Nội ban hành Thông báo số 97/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại buổi họp nghe Công an thành phố, UBND quận Cầu Giấy, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo về tai nạn tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 638/UBND-ĐT, ban hành ngày 17/2, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng yêu cầu các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải; Công an Thành phố Hà Nội; UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, quản lý chất thải và vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 17/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1200/QĐ-UBND về công nhận trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đạt tiêu chí trường mầm non chất lượng cao.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1328/UBND-ĐT, phản ánh của báo chí về công tác đào đường, đào hè trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 652/UBND-KGVX, ban hành ngày 20/2, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1203/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: quận Bắc Từ Liêm, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1283/VP-KT đề nghị Sở Công Thương hoàn thiện đề án quản lý sắp xếp các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành.

Xem chi tiết...

HNP - Trong nội dung Công văn số 641/UBND-ĐT, ban hành ngày 17/2, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện kiến nghị của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tại báo cáo kết quả khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về đảm bảo môi trường tại một số làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1183/QĐ-UBND tịch thu tang vật vi phạm hành chính do không xác định được chủ sở hữu hợp pháp.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem