Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
373/QĐ-UBND 19/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Còn hiệu lực
388/QĐ-UBND 19/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Sở Công thương Hà Nội.
Còn hiệu lực
21/TB-UBND 19/01/2017 Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2017)
Còn hiệu lực
380/QĐ-UBND 19/01/2017 Về việc thành lập Trung tâm Thông tin - Đào tạo trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Thông tin - Thư viện và Trung tâm Đào tạo - Tư vấn phát triển kinh tế xã hội Hà Nội trực thuộc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.
Còn hiệu lực
381/QĐ-UBND 19/01/2017 Về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường Hà Nội, Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Trung tâm Kiểm nghiệm Hà Nội, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Hà Nội, Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Hà Nội và Quỹ hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm Hà Nội.
Còn hiệu lực
386/QĐ-UBND 19/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
382/QĐ-UBND 19/01/2017 Về việc thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2016.
Còn hiệu lực
375/QĐ-UBND 19/01/2017 Về việc tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Còn hiệu lực
389/QĐ-UBND 19/01/2017 Về việc khen thưởng thành tích công tác năm 2016 của quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
359/QĐ-UBND 18/01/2017 Về việc phê duyệt Đề án "Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước thuộc thành phố Hà Nội".
Còn hiệu lực

Tổng số : 2166 văn bản / 217 trang

Trang :