Tìm kiếm Năm ban hành
Tìm trong Số/Ký hiệu của văn bản Trích yếu của văn bản Nội dung văn bản

Danh sách văn bản khác

Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tình trạng văn bản
1960/UBND-KT 26/04/2017 Về việc tổ chức tiếp nhận, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
1947/UBND-TH 26/04/2017 Về việc tổ chức trực và thông tin tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2017.
Còn hiệu lực
06/CT-UBND 26/04/2017 Chỉ thị về việc tổng kết thực hiện Luật dân quân tự vệ năm 2009.
Còn hiệu lực
2437/QĐ-UBND 25/04/2017 Về việc tặng Bằng khen cho tập thể có thành tích trong nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục Thủ đô, giai đoạn 2011-2016.
Còn hiệu lực
2425/QĐ-UBND 25/04/2017 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.
Còn hiệu lực
2435/QĐ-UBND 25/04/2017 Về việc quy định tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2431/QĐ-UBND 25/04/2017 Về việc thành lập Tổ Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố.
Còn hiệu lực
2426/QĐ-UBND 25/04/2017 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần.
Còn hiệu lực
2427/QĐ-UBND 25/04/2017 Về việc phê duyệt Điều lệ Hội Đông y quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực
2440/QĐ-UBND 25/04/2017 Về việc kiện toàn, bổ sung thành viên Đội Kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội.
Còn hiệu lực

Tổng số : 2507 văn bản / 251 trang

Trang :